Jagersfatsoen

Het boek Jagersfatsoen gaat over het morele kompas van jagers. Het is een boek geschreven door een jager voor jagers over een mooi maar lastig aspect van de jacht, weidelijkheid.

Waar komt weidelijkheid vandaan?
Hoe is onze houding ten opzichte van de jacht en dieren verandert in de loop van de geschiedenis?
Kun je weidelijkheid leren of zit het gewoon in je als jager?

Het boek belicht de wettelijke regels en de verenigingsregels, welke jagers zichzelf opleggen en waaraan zij zich houden om een goede jager te zijn. Goed weidelijk gedrag komt ten goede aan het imago van de jacht en van jagers. In een dichtbevolkt land, waar veel mensen een mening hebben over natuur in het algemeen en jagen in het bijzonder is het belangrijk dat jagers zich hiervan bewust zijn.

In de opleiding voor aankomend jagers heeft weidelijkheid – naast veiligheid en vaardigheid – een nog belangrijkere plaats gekregen; aankomend jagers zijn nu verplicht een extra les over weidelijkheid te volgen. Veel (aankomend) jagers ‘leren’ er niks nieuws, voor hen is weidelijkheid de gewoonste zaak van de wereld. Toch is het goed om hier bewust van te zijn, juist ook als je als jager aangesproken wordt op ‘de jacht’.

Waarom jaag jij eigenlijk? Wat betekent de jacht voor jou? Kun je dat uitleggen? Misschien vind je de antwoorden in het boek Jagersfatsoen. Naast de geschiedenis en de wet en regels worden er ook ruim 30 korte praktijkvoorbeelden beschreven waarmee jij in de praktijk te maken kunt krijgen en die ook met weidelijkheid te maken hebben.

Tenslotte lees je in Jagersfatsoen een over het denken over dieren door mensen, over dierenwelzijn en ook over de kritische argumenten waarmee jagers geconfronteerd kunnen worden. Over de trofeejacht, de wolf en de Oostvaardersplassen. Hoe denk jij daar over als jager?

Jagersfatsoen

Waar komt weidelijkheid vandaan? Hoe is onze houding ten opzichte van de jacht en dieren verandert in de loop van de geschiedenis? Kun je weidelijkheid leren of zit het gewoon in je als jager?

Binnen 1-2 werkdagen binnen

Over de schrijver

Eric Kemperman werd geboren in 1964 in Rotterdam. Geen familiegeschiedenis met de jacht, maar via een labrador, als gezinshond, terecht gekomen op de KNJV puppycursus voor jachthonden. Meegedaan met de proeven en incidenteel mee op jacht met de hond.

In 1982 bij PBNA (destijds) het jachtdiploma gehaald, maar nooit iets mee kunnen doen. Tot er in 2013 opnieuw een hond in het gezin kwam. Een Duitse Staande Korthaar, Doris.

‘Ga je er wat mee doen?’ vroeg Theo, de fokker, zelf in hart en ziel jager. ‘Ja, jachthondenproeven’, antwoordde ik, ‘Ik heb wel een jachtdiploma, maar het is er nooit van gekomen om zelf te gaan jagen’. ‘Waarom niet ?’, vroeg Theo verbaasd. ‘Ik had destijds geen jachtgelegenheid, en daarna ben ik

vooral met andere dingen als studie, werk en gezin bezig geweest. ‘Dan kun je bij mij mee als gast’, bood Theo aan. ‘Maar ik waarschuw je, je bent er knap druk mee, met de jacht’.

Het jachtdiploma uit 1982 bleek inmiddels niet meer geldig. Ik heb mij toen opnieuw ingeschreven voor de jachtopleiding bij de Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN), waar ik in 2015 mijn examens deed en haalde. Mijn eerste jachtakte kreeg ik in 2015, ik was een jongjager van 50 jaar.

Verder ben ik:

  • Lid van de Raad van Toezicht van de KNJV in 2018 – 2020
  • Vrijwilliger valwildpiketdienst Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) sinds 2019
  • Voorzitter Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) sinds 202

Inhoudsopgave

Aanleiding 9
Een ‘tussengedachte’. . . 11
Inleiding 14
De Geschiedenis 16
Good sportmenship versus Weidgerechtigkeit 16
Weidgerechtigkeit 19
Good sportmenship and fairness 21
Wettelijk verplicht 29
De Wet 31
De opleiding Jacht en Faunabeheer 33
Wetten en regels 38
De weidelijkheidsregels 39
Weidelijkheidsregels van de Jagersverenigingen 41
Vaardigheid 41
Houding naar dier en jachtveld 41
Houding ten opzichte van de omgeving 45
Gedragsregels 47
Zich weten te beheersen 47
Beheer van het jachtveld 48
Praktische voorbeelden 50
Roofvogel 50
Vos 51
Proost 51
Nog eentje dan … 51
Wat niet weet, wat wel deert . . 52
Rommel 52
Inschieten 53
Inschot-uitschot 54
Respectloos 55
Durf jager te zijn 55
Kantjesdrijver 56
Hond(s) 57
Twee zwarte gaten 58
Jachtpolitieke truken 59
Groeten aan de boer 60
Met 120 km per uur door een slaapdorp 61
Rij geen veld kapot 61
Ontweid buiten het zicht 61
Schieten met hagel #4 op een duif op 10 meter 63
Vos en jongen 63
Eerlijk misschieten 65
Nog een paar schietzaken . . . 65
Jongjagers helpen 66
Uitnodigingen (1) 66
Uitnodigingen (2) 67
Jagers kunnen zich onsterfelijk maken 68
Paarden en ander vee 68
De jachtopziener weet het meest 69
Jaag met een hond (vooral op waterwild) 69
De laatste haas 70
Maakt mij niks uit hoor . . . 71
Onder andermans duiven schieten 72
Niet iedereen is voor de jacht 73
De publieke opinie 77
‘Jaag jij?’ 77
‘Lang leve de terugkeer van de wolf . . . 77
‘Ben je al gebeld 78
Persoonlijke gedragscode voor jagers 80
Jachtetiquette 81
Respectvolle omgang met het geschoten wild 81
Tableau leggen 82
Jachthoornblazen 86
Breuken 87
Ziekgeschoten wild 89
Kleinwild 89
Grofwild 91
Nazoeken 92
Dieren doodmaken 94
. . . moet een jager kunnen 96
Disneyficatie 97
Daarom jagen wij 101
Verkeersveiligheid 101
Landbouwschade 105
Dierziekten 106
Mens en dier, denken over dierenwelzijn 109
Antropocentrisme 109
Dierenhouderij 112
Waarom niet iedereen ‘voor’ de jacht is . . . . . . 114
Een partij voor dieren 115
Een filosofische benadering 119
Jagerseed of jagersbelofte? 126
Jagen is slechts voor een klein deel schieten 129
‘Eerste natuurbeschermers waren jagers’ 131
Trofeejacht 133
Hoe kan de jacht dieren redden? 136
Toekomstige ontwikkelingen 137
Over de auteur 138
Dankwoord 140
Literatuurlijst & bronvermelding 142
Overige bronnen 143
Fotoverantwoording 144