Auteur

Eric Kemperman werd geboren in 1964 in Rotterdam. Geen familiegeschiedenis met de jacht, maar via een labrador als gezinshond terecht gekomen op de KNJV puppycursus voor jachthonden. Meegedaan met de proeven en incidenteel mee op jacht met de hond.

In 1982 bij PBNA (destijds) het jachtdiploma gehaald, maar nooit iets mee kunnen doen. Tot er in 2013 opnieuw een hond in het gezin kwam. Een Duitse Staande Korthaar, Doris.

‘Ga je er wat mee doen?’ vroeg Theo, de fokker, zelf in hart en ziel jager. ‘Ja, jachthondenproeven’, antwoordde ik, ‘Ik heb wel een jachtdiploma, maar ben nooit gaan jagen’.

‘Waarom niet ?’, vroeg Theo verbaasd. ‘Ik had destijds geen jachtgelegenheid, en daarna ben ik vooral met andere dingen als studie, werk en gezin bezig geweest.

Dan kun je bij mij mee als gast’, bood Theo aan. ‘Maar ik waarschuw je, je bent er knap druk mee, met de jacht’.

Het jachtdiploma uit 1982 bleek inmiddels niet meer geldig. Ik heb mij toen opnieuw ingeschreven voor de jachtopleiding bij de Stichting Jachtopleidingen Nederland waar ik in 2015 mijn examens deed en haalde. Mijn eerste jachtakte kreeg ik in 2015, ik was een jongjager van 50 jaar.

Verdere functies m.b.t. de jacht:

  • Lid van de Raad van Toezicht van de KNJV in 2018 – 2020
  • Vrijwilliger Valwildpiketdienst Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) sinds 2019
  • Voorzitter Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) sinds 2020