Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Aanleiding

Een ‘tussengedachte’. . .

Inleiding

 1. De Geschiedenis
 • Good sportmenship versus Weidgerechtigkeit
 • Weidgerechtigkeit
 • Good sportmenship and fairness
 1. Wettelijk verplicht
 • De Wet
 • De opleiding Jacht en Faunabeheer
 • Regels
 1. De weidelijkheidsregels
 • Weidelijkheidsregels van de jagersverenigingen
 1. Praktische voorbeelden
 • Roofvogel
 • Vos
 • Proost
 • Nog eentje dan . . .
 • Wat niet weet, wat wel deert . . .
 • Rommel
 • Inschieten
 • Inschot-uitschot
 • Respectloos
 • Durf jager te zijn
 • Kantjesdrijver
 • Hond(s)
 • Twee zwarte gaten
 • Jachtpolitieke truken
 • Groeten aan de boer
 • Met 120 km per uur door een slaapdorp
 • Rij geen veld kapot
 • Ontweid buiten het zicht
 • Schieten met hagel #4 op een duif op 10 meter
 • Vos en jongen
 • Eerlijk misschieten
 • Nog een paar schietzaken . . .
 • Jongjagers helpen
 • Uitnodigingen (1)
 • Uitnodigingen (2)
 • Jagers kunnen zich onsterfelijk maken
 • Paarden en ander vee
 • De jachtopziener weet het meest
 • Jaag met een hond (vooral op waterwild)
 • De laatste haas
 • Maakt mij niks uit hoor . . .
 1. Faunabeheer, het doel heiligt de middelen?
 • Ter herinnering
 1. Onder andersmans duiven schieten
 2. Niet iedereen is voor de jacht
 • Nieuws, meningen en feiten over de jacht
 • De publieke opinie
 • Economische waarde van de jacht
 • Wat de nieuwe jager moet weten om goed te kunnen communiceren
 1. Persoonlijke gedragscode voor jagers
 2. Zorgvuldige omgang met het wild
 • Wildhygiëne voor de voedselveiligheid
 • Respectvolle omgang met het wild
 • Tableau leggen
 • Jachthoornblazen
 • Breuken
 1. Ziekgeschoten wild
 • Nazoeken
 • Dieren doodmaken
 • . . . moet een jager kunnen
 1. Disneyficatie
 2. Daarom jagen wij
 • Verkeersveiligheid
 • Landbouwschade
 • Dierziekten
 1. Mens en dier, denken over dierenwelzijn
 • Antropocentrisme
 • Dierenhouderij
 • Waarom niet iedereen ‘voor’ de jacht is . . .
 • Een partij voor dieren
 1. Een filosofische benadering
 2. Jagerseed of jagersbelofte?
 3. Jagen is slechts voor een klein deel schieten
 4. ‘Eerste natuurbeschermers waren jagers’
 • Trofeejacht
 • Hoe kan de jacht dieren redden?
 1. Toekomstige ontwikkelingen

Over de auteur

Dankwoord

Literatuurlijst & bronvermelding

Overige bronnen

Fotoverantwoording